Työaikahallinta

  • Työaikasovellus nopeuttaa ja tuo ryhtiä tuntikirjauksiin, virtaviivaistaa työprosesseja, vähentää virheitä ja lyhentää eri työvaiheisiin kuluvaa aikaa. Rutiinit kevenevät, kuluttava paperityö vähenee ja kaikki tiedot löytyvät yhdestä paikasta.
  • Sovellus helpottaa työajan raportointia ja seurantaa sekä tuntikirjausten hyväksymis-prosessia.
  • Esimies voi itse siirtää hyväksymänsä työaika-tapahtumat sujuvasti ja helposti tilitoimistoon Tikon palkan-laskennassa jatkojalostettavaksi, mikä nopeuttaa tuntikirjauksiin perustuvaa palkanlaskentaa.