YRITYSTEN PERUSTAMINEN

Oletko perustamassa omaa yritystä?

Mielestämme menestyvä yritystoiminta edellyttää kolmea perusperiaatetta; yrittäjähenkeä, hyvin laadittua yhtiösopimusta ja hyvin hoidettua taloushallintoa.

Yhtiösopimuksen laadinnassa on pyrittävä näkemään yrityksen kehitykseen liittyvät tulevat osakaspohjan laajennukset, fuusiot, jakautumiset, sukupolvenvaihdokset yms., jotta yrityksen perustamisvaiheen suunnittelemattomuus ei vaikeuttaisi yrityksen kehitystä.

Taloushallinnon suunnittelu ja hoitaminen kannattaa siirtää asiantuntevan ja asiaan tarkoin perehtyneen henkilöstön huoleksi, jotta yrityksen voimavarat voidaan kohdentaa liiketoiminnan menestykselliseen kehittämiseen. Me teemme tätä kaikkea työksemme, jotta sinun ei tarvitsisi.